Yıl Bitmeden 3 Hatırlatma

Senenin son haftalarında artan testler bize birkaç önemli konuyu hatırlattı, sene bitmeden bunları toparlamak istedim. Bu noktalar genel anlamda kuruluşunuzun siber saldırılara karşı dayanıklılığını artıracağı için önemsemekte fayda var.

Bunların dışında da önemli konular var elbette, sadece bunlar bizim hemen hemen her sızma testinde karşılaştığımız ve hızlıca iyileştirilmesi durumunda marjinal faydası en yüksek olabilecek noktalar arasında. Kısaca bunlara harcayacağınız emek ve/veya paranın karşılığını kesinlikle alacaksınız.

 

Ağ ve güvenlik mimarisi
Ne yazık ki hala kocaman mutlu bir yerel ağ olarak çalışan kuruluşların sayısı küçümsenemeyecek kadar çok. Herhangi bir birimde herhangi bir bilgisayarın ele geçirilmesi durumunda ağın geneline yayılmayı kolaylaştıran bu durum olay müdahale süreçlerini de zorlaştırmaktadır. Saldırganı bir bilgisayarda yakalasak bile yerel ağın tamamına ulaşabildiği bir yapıda müdahale ettiği sistemlerin tamamını bulmak oldukça uzun sürmektedir. Hele son zamanlarda gördüklerimiz gibi birden fazla saldırı vektörünü birden kullanan biraz bu işlere kafa yormuş biriyse saç baş yolduracak duruma gelebiliyor. Bu nedenle yıl bitmeden yapabildiğiniz kadar VLAN ayrımı yapmanızda fayda var. Yerel ağdaki trafiği belirli bölmelere ayırıp firewall üzerinden çevirmek size sadece güvenlik anlamında değil bakım ve teknik sorunların tespitinde de kolaylık sağlar.

Bu işlemi yapmak için hangi birimin hangi kaynaklara ihtiyaç duyduğunu ve bunlara nasıl ulaştığını çıkartmak önemlidir. Bu sayede “muhasebenin pazarlama birimine FTP ile ulaşmasına gerek yok” gibi basit bir listeyi çıkartabilirsiniz. Bu noktada önerimiz “whitelist” yaklaşımıyla engellenmesi gereken port/protokolleri değil, sadece izin verilmesi gereken port/protokolleri ortaya çıkartmak olacaktır. Normal bir ağda çoğunlukla SMB ve http/HTTPS trafiğine izin vermeniz gerektiğini ve diğerlerinin kullanılmadığını göreceksiniz. Bu iki protokol ise saldırıların önemli bir kısmını göreceğimiz protokoller olduğu için yakından izlenmelidir. Basit de olsa bir IPS/IDS (sızma tespit ve engelleme sistemi) ile izin verilen bu protokoller üzerinden geçen trafiğin denetlenmesinden fayda var.

Olay tespit becerilerimiz hala gelişime açık
Sızma testlerine başlanıyor ve testler bitene kadar varlığımızı farkedebilen kuruluşların sayısı hala çok az. Özellikle belli derecede bir SIEM (merkezi log ve olay yönetimi) yatırımı yapmış olan yerlerde yatayda yayılırken çıkarttığımız “gürültünün” fark edilmesini bekleriz. Ancak tecrübelerimiz gösteriyor ki antivirüsün uyarıları dışında varlığımızın tespit edilebilmesini sağlayacak makul bir yapı henüz kurulmamış. Kanun veya yönetmelik gereği SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) kurması gereken yerlerde bunun kağıt üzerinde var olduğunu ancak uygulamada henüz gelişime açık olduklarını görüyoruz.

Bu noktada önerimin ürün almak olmayacağını zaten biliyorsunuz ama biraz açmakta fayda görüyorum. Olay takip yazılımları işinizi çok kolaylaştıracaktır ancak bunlardan mucize de beklememeliyiz. Hiç değilse yerel ağda port taramalarını ve tespit edilen zararlı yazılımları merkezi bir yerden tespit edip takip etmekle başlanması iyi olacaktır. Bu olayların görüldüğü sistemler yakından incelenerek nelerin ters gittiğini anlamak lazım.

Normal şartlarda olay bazında en az aşağıdaki soruları yanıtlayabilecek durumda olmalıyız:

 • Zararlı yazılımın bulaştığı veya saldırganın ilk ele geçirdiği sistem hangisiydi?
 • Saldırgan/zararlı yazılım hangi açıkları veya eksik yamaları istismar etmiş?
 • Saldırgan hangi verilere ulaşabilmiş?
 • Başka hangi sistemlere yayılmış?
 • Olaya dahil dış IP adresleri/alanadları nelerdi?
 • Olayı tespit etmeniz ne kadar sürmüş?

MS17-010 hala yok
Wannacry kadar popüler zararlı yazılım azdır. Genele yayın yapan gazeteler bile konuyla ilgili haber yaptı ama ne yazık ki hala MS17-010 yaması olmayan sistemlere sıkça rastlıyoruz. Yıl bitmeden bunun yapıldığını kontrol etmeniz lazım ki bütün bu Wannacry/Petya/Not Petya kabusu artık geçmişte kalsın.

İlgili yamanın sisteminizde kurulu olup olmadığını anlamak için izleyebileceğiniz birkaç yol var;

 • WMIC
  Windows’da komut satırını kullanarak yüklü olan güvenlik yamalarını görüntülemeniz mümkün. Bunun için komut satırına wmic qfe list yazmanız yeterlidir. Sorun bunu yazınca sistemin üzerinde yüklü olan bütün yamaların dökülmesi. Hackervari bir görüntü olmasına karşılık etkin olarak kullanabileceğiniz bir şey olmayabilir. Bu nedenle wmic qfe list > liste.txt ile sonucu txt uzantılı bir dosyaya gönderebilirsiniz. Bu sayede dosya içerisinde aradığınız yamanın yüklü olup olmadığını bulmanız daha kolay olacaktır.
  Aradığınız yamaların KB (Knowledge Base) numaralarına https://support.microsoft.com/en-us/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz.Aradığınız KB numarasını bulduktan sonra TXT uzantılı dosya içerisinde veya wmic qfe list | findstr KB_No ile de sonuçlkarı filtrelemeniz mümkündür.
 • Powershell
  Aşağıdaki Powershell betiğini sistem üzerine kaydedip çalıştırabilirsiniz. (Kopyalayıp .ps1 uzantılı bir dosyaya kaydedin. Çalıştırmak için powershell.exe –file betik_adı.ps1)


# This script will check the ms17-010 vulnerability is patched using 2 methods as per the link below.
# The first method is by detecting that one of the applicable kb numbers given by microsoft are installed on a device.
# The second is by verifying the srv.sys file is patched (of an appropriate version depending upon windows version).
#
# Reference: https://support.microsoft.com/en-ca/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed

# List of all HotFixes containing the patch
$hotfixes = “KB4012216”, “KB4012217”, “KB4012218”, “KB4012219”, “KB4012220”, “KB4012598”, “KB4012606”, “KB4013198”, “KB4013429”, “KB4015217”, “KB4015219”, “KB4015221”, “KB4015549”, “KB4015550”, “KB4015551”, “KB4015552”, “KB4015553”, “KB4015554”, “KB4016635”, “KB4016636”, “KB4016637”, “KB4019213”, “KB4019214”, “KB4019215”, “KB4019216”, “KB4019217”, “KB4019218”, “KB4019263”, “KB4019264”, “KB4019265”, “KB4019472”, “KB4019473”, “KB4019474”, “KB4022719”, “KB4022168”, “KB4022722”, “KB4022726”, “KB4022717”, “KB4022723”, “KB4022715”, “KB4023680”
$HotfixInstalled = ‘0’

Try
{

# Search for the HotFixes
$hotfix = Get-HotFix -ComputerName $env:computername | Where-Object {$hotfixes -contains $_.HotfixID} | Select-Object -property “HotFixID”

# See if the HotFix was found
if ($hotfix) {

$IDs = “”
$hotfix | %{$IDs += ($(if($IDs){“, “}) + $_.HotFixID)}

Write-Host “Found HotFix(es): $IDs.”
$HotfixInstalled = ‘1’
$HotfixName = “Found HotFix(es): $IDs.”

} else {

Write-Host “Did not Find HotFix. Please check and update this device.”
$HotfixInstalled = ‘0’
$HotfixName = “Did not find Hotfix.”

}

# mark Win10v1703 as OK since its not affected by MS17-010, thanks to Andrew Harvey!
if (((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).Name -match ‘Windows 10’) -and ((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).Version -match ‘15063’))
{
$HotfixInstalled = ‘1’
$HotfixName = “Found Windows 10 v1703 which is OK without a patch KB.”
}

} Catch {
$HotfixInstalled = ‘0’
$HotfixName = “Check for patch number failed.”
}

$srvsysPatched = ‘0’
$srvsysVersion = “0”

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName(“System.Version”)
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
$osName = $os.Caption
$s = “%systemroot%\system32\drivers\srv.sys”
$v = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($s)

If (Test-Path “$v”)
{
Try
{
$versionInfo = (Get-Item $v).VersionInfo

if ($osName.Contains(“Windows 10”)) {
$fileVersion = New-Object System.Version($versionInfo.ProductVersionRaw)
}
elseif ($osName.Contains(“2016”)) {
$fileVersion = New-Object System.Version($versionInfo.ProductVersionRaw)
}
else {
$versionString = “$($versionInfo.FileMajorPart).$($versionInfo.FileMinorPart).$($versionInfo.FileBuildPart).$($versionInfo.FilePrivatePart)”
$fileVersion = New-Object System.Version($versionString)
}

Write-Host $versionInfo
Write-Host $fileVersion

}
Catch
{
$srvsysPatched = ‘0’
$srvsysVersion = “Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually.”
Write-Host “Error. Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually.” -ForegroundColor Yellow
Return
}
}
Else
{
$srvsysPatched = ‘0’
$srvsysVersion = “Srv.sys does not exist, please verify vulnerability state via Patch KB number.”
Write-Host “Error. Unable to locate Srv.sys/file does not exist, please verify vulnerability state via Patch KB number.” -ForegroundColor Yellow
Return
}
if ($osName.Contains(“Vista”) -or ($osName.Contains(“2008”) -and -not $osName.Contains(“R2”)))
{
if ($versionString.Split(‘.’)[3][0] -eq “1”)
{
$currentOS = “$osName GDR”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“6.0.6002.19743”)
}
elseif ($versionString.Split(‘.’)[3][0] -eq “2”)
{
$currentOS = “$osName LDR”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“6.0.6002.24067”)
}
else
{
$currentOS = “$osName”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“9.9.9999.99999”)
}
}
elseif ($osName.Contains(“Windows 7”) -or ($osName.Contains(“2008 R2”)))
{
$currentOS = “$osName LDR”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“6.1.7601.23689”)
}
elseif ($osName.Contains(“Windows 8.1”) -or $osName.Contains(“2012 R2”))
{
$currentOS = “$osName LDR”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“6.3.9600.18604”)
}
elseif ($osName.Contains(“Windows 8”) -or $osName.Contains(“2012”))
{
$currentOS = “$osName LDR”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“6.2.9200.22099”)
}
elseif ($osName.Contains(“Windows 10”))
{
if ($os.BuildNumber -eq “10240”)
{
$currentOS = “$osName TH1”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“10.0.10240.17319”)
}
elseif ($os.BuildNumber -eq “10586”)
{
$currentOS = “$osName TH2”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“10.0.10586.839”)
}
elseif ($os.BuildNumber -eq “14393”)
{
$currentOS = “$($osName) RS1”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“10.0.14393.953”)
}
elseif ($os.BuildNumber -eq “15063”)
{
$currentOS = “$osName RS2”
“No need to Patch. RS2 is released as patched. ”
$srvsysPatched = ‘1’
$srvsysVersion = “System is patched. Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString()). No need to Patch. RS2 is released as patched. ”
return
}
}
elseif ($osName.Contains(“2016”))
{
$currentOS = “$osName”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“10.0.14393.953”)
}
elseif ($osName.Contains(“Windows XP”))
{
$currentOS = “$osName”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“5.1.2600.7208”)
}
elseif ($osName.Contains(“Server 2003”))
{
$currentOS = “$osName”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“5.2.3790.6021”)
}
else
{
$srvsysPatched = ‘0’
$srvsysVersion = “Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state via Patch KB number.”
Write-Host “Error. Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state manually.” -ForegroundColor Yellow
$currentOS = “$osName”
$expectedVersion = New-Object System.Version(“9.9.9999.99999”)
}

Write-Host “`n`nCurrent OS: $currentOS (Build Number $($os.BuildNumber))” -ForegroundColor Cyan
Write-Host “`nExpected Version of srv.sys: $($expectedVersion.ToString())” -ForegroundColor Cyan
Write-Host “`nActual Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString())” -ForegroundColor Cyan
If ($($fileVersion.CompareTo($expectedVersion)) -lt 0)
{
Write-Host “`n`n”
Write-Host “System is NOT Patched” -ForegroundColor Red

$srvsysPatched = ‘0’
Write-Host “System is NOT Patched $srvsysPatched”
$srvsysVersion = “System does not appear to be patched, please verify vulnerability state via Patch KB number. Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString()), Expected version: $expectedVersion or higher.”
}
Else
{
Write-Host “`n`n”
Write-Host “System is Patched” -ForegroundColor Green
$srvsysPatched = ‘1’
Write-Host “System is Patched $srvsysPatched”
$srvsysVersion = “System is patched. Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString()). Expected version: $expectedVersion or higher.”

}
#